Enorme collectie vleugels, piano's en digitale piano's in Súdwest-Fryslân

Groot aanbod in piano's, vleugels en digitale piano's voor de gemeente Súdwest-Fryslân

Bij Zuid-Nederland Piano's leveren wij alle soorten piano', vleugels en digitale piano's door het hele land. Dit doen we natuurlijk ook in Skarl, Baburen, Draeisterhuzen, Nykleaster, Koudehuizum, Spears, Wonneburen, Arum, Jonkershuizen, Gaast, Raerd, Dijksterburen, Idsegahuizum, Hieslum, Witmarsum, Himmelum, Makkum, Jouswerd, Pikesyl, Nijbuorren, Easthim, Blauhûs, Grauwe Kat, Eemswoude, Parrega, Harkezijl, Scharneburen, Sneek, Atzeburen, Cornwerd, Warns, De Lytse Gaastmar, Nijesyl, Wons, Heech, Tsjalhuzum, Kornwerderzand, Sjungadijk, Engwier, Abbegea, Offingawier, Warkum, Annabuorren, Remswerd, Idzegea, Jutryp, Pingjum, Longerhouw, Tersoal, Hichtum, Galamadammen, Gau, Skearnegoutum, Folsgeare, Koudum, Aldegea, Bolsward, Goaiïngea, Fijfhûs, Tjerkwerd, Ypekolsgea, Smelbrêge, Ferwoude, Laaksum, Toppenhuzen, Strand, Molkwar, Piaam, Ysbrechtum, Hartwerd, It Fliet, Feytebuorren, Hylpen, Greonterp, Schettens, Dedgum, Sânfurd, Gooium, Yndyk, Lollum, Jousterp, Longerhouw, Westhim, Hemert, Exmorra, Twellingea, Doniaburen, Dearsum, Turns, Rytseterp, Vissersburen, Nijhuizum, Nijlân, Drylts, De Hel, Schraard, Zurich, Allingawier, Boalsert, Sibrandabuorren, Oosthem, Abbegaasterketting, Ingwert, Poppenwier, De Hommerts, Osingahuzen, De Gaastmar, De Blokken, Kimswerd, Vierhuizen, Exmorrazijl, Starum, Burgwerd, Kleine Wiske, Hayum, Wolsum, Exmorra, Kooihuizen, Wâldsein, Loënga, Grote Wiske, Baarderburen, Lippenwoude, Kûfurderrige, Kampen, Idserdaburen, Flânsum, Lytshuzen. Klik hier om onze actuele collectie te bekijken!  De kritische koper die zich van deze vragen bewust is, gaat naar een erkende en betrouwbare vakhandel. Zuid-Nederland Piano's is zo'n erkende, bij de Nederlandse Piano- en muziekinstrumentenbond aangesloten, vakhandel. De mensen van Zuid-Nederland Piano's hebben de scholing en de jarenlange ervaring om uw vragen te beantwoorden.

Showroom met een grote collectie piano's, vleugels en digitale piano's

In de schitterende - totaal vernieuwde- showroom in en rond de korenmolen 'Schoonoord' wordt u professioneel te woord gestaan. ca 150 piano's, vleugels en digitale piano's uit de collectie van Zuid Nederland Piano's staan hier tentoongesteld. U kunt keus maken uit een groot aantal piano's, vleugels en digitale piano's in verschillende prijsklassen. Wij zijn centraal in Nederland gevestigd, dus ook voor als u uit Fryslân komt!

Bestel uw piano, vleugel of digitale piano en laat deze leveren in Súdwest-Fryslân

Zuid Nederland Piano's beschikt over eigen transportmaterieel. Ieder transport wordt begeleid door onze vakkundige medewerkers. Als u uw product bij ons koopt kan dit natuurlijk ook geleverd worden in Westhim, Hayum, Annabuorren, Osingahuzen, Nykleaster, Sjungadijk, Aldegea, Dearsum, Grauwe Kat, Folsgeare, Lollum, Kleine Wiske, Piaam, Atzeburen, Gooium, Wons, Oosthem, Warkum, Hieslum, Eemswoude, Starum, Kimswerd, Drylts, Hemert, Vissersburen, Greonterp, Dijksterburen, Nijesyl, Skearnegoutum, Tersoal, Ysbrechtum, Nijhuizum, De Hommerts, De Lytse Gaastmar, Turns, Easthim, Twellingea, Schettens, Zurich, Exmorra, Kûfurderrige, Idzegea, Cornwerd, Heech, Schraard, Fijfhûs, Loënga, Tjerkwerd, Rytseterp, Exmorrazijl, It Fliet, Laaksum, De Hel, Jousterp, Sibrandabuorren, Scharneburen, Ferwoude, Ingwert, Flânsum, Smelbrêge, Baarderburen, Poppenwier, Longerhouw, Arum, Bolsward, Feytebuorren, Strand, Hylpen, Pikesyl, Engwier, Nijlân, Warns, Molkwar, Wâldsein, Blauhûs, Raerd, Remswerd, Dedgum, Ypekolsgea, Jouswerd, Lippenwoude, Jonkershuizen, Lytshuzen, Koudum, De Gaastmar, Vierhuizen, Exmorra, Longerhouw, Makkum, Koudehuizum, Abbegaasterketting, Kornwerderzand, Jutryp, Idserdaburen, Sneek, Offingawier, Kampen, Kooihuizen, Tsjalhuzum, Gau, Abbegea, Himmelum, Nijbuorren, Sânfurd, Idsegahuizum, Draeisterhuzen, Pingjum, Baburen, Parrega, Boalsert, De Blokken, Hichtum, Galamadammen, Harkezijl, Wonneburen, Skarl, Spears, Allingawier, Doniaburen, Yndyk, Goaiïngea, Witmarsum, Wolsum, Burgwerd, Hartwerd, Grote Wiske, Gaast, Toppenhuzen.

Laat uw piano/vleugel professioneel stemmen in Súdwest-Fryslân

Met de kennis van onze stemmers wordt ervoor gezorgd dat uw instrument zijn oorspronkelijke klank behoudt of weer terug krijgt. Buiten het stemmen adviseren wij om een keer in de 5 jaar een onderhoudsbeurt te geven, waardoor deze in topconditie blijft. Deze onderhoudsbeurt en het stemmen kunnen we natuurlijk ook voor uw piano in De Hel, Jutryp, Goaiïngea, Longerhouw, Doniaburen, Hemert, Kooihuizen, Kleine Wiske, Fijfhûs, Kûfurderrige, De Gaastmar, Vierhuizen, Wâldsein, Hieslum, Rytseterp, Witmarsum, Harkezijl, Galamadammen, Nijhuizum, Hayum, Molkwar, Drylts, Greonterp, Koudum, Lippenwoude, Nijesyl, Nykleaster, Dijksterburen, Annabuorren, Skearnegoutum, Idzegea, Lytshuzen, Heech, Blauhûs, Osingahuzen, Sneek, Hichtum, It Fliet, Nijbuorren, Ferwoude, Exmorra, Koudehuizum, Atzeburen, Sibrandabuorren, Lollum, Cornwerd, Scharneburen, Oosthem, Feytebuorren, Offingawier, Allingawier, Sjungadijk, Kornwerderzand, Exmorrazijl, Jonkershuizen, Pingjum, Poppenwier, Engwier, Kampen, Gau, Schettens, Grauwe Kat, Westhim, Abbegaasterketting, Draeisterhuzen, Piaam, De Hommerts, Dearsum, Ypekolsgea, Vissersburen, Jousterp, Zurich, Tjerkwerd, Idserdaburen, Folsgeare, Skarl, Schraard, Hartwerd, Turns, Twellingea, Himmelum, Boalsert, Arum, Grote Wiske, Strand, Easthim, Parrega, Wons, Abbegea, De Blokken, Nijlân, Wonneburen, Ingwert, Tersoal, Warkum, Toppenhuzen, Wolsum, Jouswerd, Eemswoude, Ysbrechtum, Spears, Aldegea, Hylpen, Pikesyl, Yndyk, Smelbrêge, Kimswerd, Flânsum, Idsegahuizum, Remswerd, Baburen, Dedgum, Tsjalhuzum, Laaksum, Loënga, Makkum, Baarderburen, Exmorra, Gooium, Gaast, Bolsward, Burgwerd, Raerd, Sânfurd, Warns, Starum, Longerhouw, De Lytse Gaastmar (Fryslân) doen. Tijdens een onderhoudsbeurt worden alle onderdelen van het mechaniek en klavier schoongemaakt, gesmeerd en afgeregeld. Ook worden daarbij de hamerkoppen van de piano of vleugel geïntoneerd. Hierdoor wordt de klank zoveel mogelijk geëgaliseerd.