Piano's, vleugels en digitale piano's bij u thuisbezorgd in Leeuwarden

Groot aanbod in piano's, vleugels en digitale piano's voor de gemeente Leeuwarden

Bij Zuid-Nederland Piano's leveren wij alle soorten piano', vleugels en digitale piano's door het hele land. Dit doen we natuurlijk ook in Domwier, Jirnsum, Tsienzerbuorren, Swichum, Reduzum, Lekkum, Miedum, Idaerd, Naarderbuorren, Abbenwier, Teerns, Vierhuis, Grou, Zuiderburen, Tjaard, Wytgaard, Warten, Warstiens, Wergea, Hoek, Snakkerburen, Noardein, Wirdum, Roardhuzum, Friens, Eagum, Hempens, Leeuwarden, Goutum. Klik hier om onze actuele collectie te bekijken!  De kritische koper die zich van deze vragen bewust is, gaat naar een erkende en betrouwbare vakhandel. Zuid-Nederland Piano's is zo'n erkende, bij de Nederlandse Piano- en muziekinstrumentenbond aangesloten, vakhandel. De mensen van Zuid-Nederland Piano's hebben de scholing en de jarenlange ervaring om uw vragen te beantwoorden.

Wij helpen u bij uw zoektocht naar de perfecte piano, vleugel of digitale piano

Bij Zuid-Nederland Piano's neemt men de tijd u objectief voor te lichten. De kennis van het vak en de liefde voor het instrument zijn uw garantie  voor een uitstekend advies. Uiteraard hebben wijeen uitgebreide collectie nieuwe en gebruikte piano's die wij ook leveren in Leeuwarden, zodat er altijd een instrument is dat voldoet aan uw muzikale instrumenten.

Schaf uw piano, vleugel of digitale piano in Fryslân aan

Bent u ervan overtuigd dat de piano het instrument voor u is, dan is het zaak de financiële aspecten van de beslissing onder de loep te nemen. Bij ons hebt u verscheidene mogelijkheden. Vanzelfsprekend kunt u de hele aankoopsom ineens voldoen. Daarnaast is het mogelijk de piano te kopen middels een vorm van leasing of termijnbetaling.

Daarnaast bieden wij u in Reduzum, Vierhuis, Hoek, Miedum, Leeuwarden, Friens, Naarderbuorren, Eagum, Noardein, Zuiderburen, Swichum, Wergea, Lekkum, Domwier, Teerns, Goutum, Jirnsum, Idaerd, Wytgaard, Tsienzerbuorren, Abbenwier, Tjaard, Warstiens, Warten, Grou, Roardhuzum, Wirdum, Hempens, Snakkerburen nog twee mogelijkheden namelijk het uiterst aantrekkeijke huren met recht op koop en huurkoop.

Laat uw piano/vleugel professioneel stemmen in Leeuwarden

Met de kennis van onze stemmers wordt ervoor gezorgd dat uw instrument zijn oorspronkelijke klank behoudt of weer terug krijgt. Buiten het stemmen adviseren wij om een keer in de 5 jaar een onderhoudsbeurt te geven, waardoor deze in topconditie blijft. Deze onderhoudsbeurt en het stemmen kunnen we natuurlijk ook voor uw piano in Warstiens, Zuiderburen, Hoek, Goutum, Tjaard, Snakkerburen, Friens, Vierhuis, Idaerd, Jirnsum, Wytgaard, Wirdum, Miedum, Grou, Noardein, Abbenwier, Eagum, Reduzum, Swichum, Domwier, Tsienzerbuorren, Leeuwarden, Hempens, Roardhuzum, Naarderbuorren, Wergea, Teerns, Lekkum, Warten (Fryslân) doen. Tijdens een onderhoudsbeurt worden alle onderdelen van het mechaniek en klavier schoongemaakt, gesmeerd en afgeregeld. Ook worden daarbij de hamerkoppen van de piano of vleugel geïntoneerd. Hierdoor wordt de klank zoveel mogelijk geëgaliseerd.